prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.

vědecký ředitel CIIRC ČVUT, vědec, podnikatel

Hlavní odborné zájmy prof. Maříka zahrnují umělou inteligenci, multiagentní a znalostní systémy, softcomputing a aplikace plánování a rozvrhování výroby. V základním výzkumu přispěl v oblastech zpracování neurčitosti v expertních systémech, architektury a jazyků v multiagentních systémech. Je spoluautorem více než 170 vědeckých publikací a 5 US patentů.

Za své vědecké výsledky Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c. získal v roce 1989 československou státní cenu, v roce 2003 rakouský „Čestný kříž pro vědu a umění“ a v roce 2010 prestižní ocenění „Česká hlava – Invence“. V roce 2017 přijal státní vyznamenání z rukou prezidenta Miloše Zemana za svůj přínos v oblasti vědy.

Profesor Vladimír Mařík absolvoval ČVUT FEL, profesorem v oboru Technická kybernetika byl jmenován v roce 1990. V roce 1997 se prof. Mařík stal vedoucím katedry řídící techniky, v roce 1999 pak zformoval a od téhož roku až do roku 2013 také vedl katedru kybernetiky ČVUT FEL, která v roce 2000 získala prestižní titul „Centrum excellence EU“, v roce 2006 pak European IST Prize Evropské komise.
Je jedním ze zakladatelů a zároveň od roku 2013 ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, vysokoškolského ústavu ČVUT, v roce 2018 se stal jeho vědeckým ředitelem.
Kromě toho byl prof. Mařík zakladatelem Rockwell Automation Research Center Praha, součásti Rockwell Automation Inc., a byl v roce 1992 jmenován výkonným ředitelem tohoto centra a po 17 let jej vedl.
V roce 2006 se stal spoluzakladatelem Nadace ČVUT Media Lab založené na podporu výzkumu prováděného talentovanými studenty a mladými výzkumníky. Od počátku působí jako předseda správní rady této Nadace.
V roce 2010 byl jmenován předsedou výzkumné rady Technologické agentury České republiky. Od roku 2011 je členem rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).
V neposlední řadě prof. Mařík se svým týmem připravil na objednávku Ministerstva průmyslu strategický dokument s názvem Národní iniciativa Průmysl 4.0.

Téma prezentace: bude doplněno

English text will be added

Presentation theme: will be added