JUDr. Tomáš Kraus

tajemník Federace židovských obcí v ČR

Narozen 19. března 1954 v Praze. Po maturitě na gymnáziu se věnoval studiu anglického, německého a ruského jazyka na Jazykové škole v Praze. 1975 – 1979    studium na Právnické fakultě University Karlovy v Praze. 

Už v době středoškolského studia se věnoval práci v kulturním životě Prahy, působil zejména v dnes již legendární Jazzové sekci Svazu hudebníků. Zde zajišťoval produkci festivalů Pražské Jazzové Dny a dalších hudebních akcí, přispíval články a recenzemi do Jazz Bulletinu a dalších časopisů. Po vysokoškolském studiu pracoval v zahraničním oddělení podniku SUPRAPHON, od r. 1984 jako vedoucí oddělení Music Video. 

V roce 1985 nastoupil do podniku ART CENTRUM, kde vedl realizaci projektu EXPO 86, později působil jako asistent generálního ředitele a posléze jako vedoucí obchodního oddělení, zabývajícího se audiovizuálními prezentacemi, reklamou, výstavnictvím a architekturou.

Od roku 1991 je dr. Kraus tajemníkem Federace židovských obcí v ČR. V této funkci se věnoval vybudování zcela nové infrastruktury celé organizace, podílel se na přípravě legislativní návrhů, upravující různé oblasti, od vnitřních stanov až po zákony, týkající se restitucí židovského majetku a odškodnění obětí holocaustu. Těmto dvěma okruhům se věnoval také na vnitropolitické, jakož i na vysoké mezinárodní úrovni.

Dr.Kraus je členem mnoha grémií mezinárodních židovských institucí, od roku 2009 působil jako viceprezident Evropského židovského kongresu a Světového židovského kongresu. Byl předsedou Společnosti křesťanů a židů a prezidentem české pobočky B´nai B´rith, spolupracuje s Centrem pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II.světové války.

Od konce devadesátých let se dr.Kraus angažuje také v pedagogické činnosti, působil jako profesor židovských studií a holocaustu pro New York University v Praze a pro další zahraniční vzdělávací instituce. 

Oba jeho rodiče přežili holocaust. Jeho otec František R. Kraus byl významným česko-německým novinářem (Prager Tagblatt, Prager Presse, Bohemie ad.), stál u zrodu Československé tiskové kanceláře (ČTK) a Československého rozhlasu. Po válce vydal několik knih, reflektujících většinou autobiografické zážitky z koncentračních táborů (Plyn, plyn … pak oheň, A přiveď zpět naše roztroušené, David bude žít, Proměněná země).

Bratr Ronald Kraus byl významným textařem populárních písní.

Téma prezentace: bude doplněno

English text will be added

Presentation theme: will be added