Stuart Cairns

Partner v Bird& Bird, LLP

Stuart Cairns je partner a spolupředseda společnosti Bird & Bird pro mezinárodní projekty a zakázky. Odborník na veřejné zakázky a zakázky v oblasti veřejných služeb, který intenzivně spolupracuje se všemi vládními i regulovanými orgány na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Stuart vede také iniciativu mezinárodních letišť, což vede k zapojení se do projektů po celém světě. V průběhu své právní kariéry navrhl, řídil a úspěšně implementoval jedny z nejkomplexnějších konkurenčních procesů zadávání zakázek. S klienty velmi úzce pracuje na navržení přístupu, který nejen zajišťuje dodržení právních a regulačních předpisů, ale především přináší také ty nejlepší výsledky

Téma prezentace: bude doplněno

English text will be added

Presentation theme: will be added