PLÁNKY SÁLŮ

Velký sál – Fórum

              Velký sál – Galerie

  Velký sál – Mušle

Malý sál – Výstava

Malý sál – Kino

Rytířský sál