JUDr. Pavel Smutný

prezident Česko-israelské smíšené obchodní komory

Pavel Smutný vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde také složil rigorózní zkoušku a pokračoval jako aspirant na Katedře mezinárodního práva. Na začátku devadesátých let působil jako interní aspirant na Ústavu státu a práva ČSAV, kdy byl také externím expertem OECD pro program Nové demokracie a absolvoval roční studijní pobyt na pařížské Sorbonně. V roce 1993 založil se svými společníky vlastní advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ.

Dnes renomovaný advokát JUDr. Pavel Smutný se specializuje na obchodní právo a mezinárodní investiční vztahy. Jak sám doktor Smutný říká, „zastupuje firmy a muže v potížích“. Jeho advokátní kancelář zastupovala mimo jiné stát v kauze Čepro versus Krejčíř.

V rámci své odborné činnosti se zaměřuje na obchodní právo a mezinárodní investiční vztahy. Ve své advokátní kanceláři vede týmy odborníků, které poskytují klientům veškerou podporu při jejich podnikatelské činnosti, od korporátních záležitostí až po spornou agendu. Podílí se i na klíčových rozhodnutích klientů při reorganizaci jejich podniků a strategii jejich dalšího rozvoje a směřování.

Kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ pravidelně získává od roku 2013 ocenění Právnická firma roku v kategorii společenská odpovědnost. To jen dokresluje filozofii kanceláře i dalších organizací, na jejichž řízení se podílí, i jeho životní motto: „Být prospěšný dobré věci“.

Pavel Smutný řadu let aktivně působí v mezinárodních obchodních komorách, od roku 2009 je prezidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory a členem dalších komor – Francouzsko-české obchodní komory a Obchodní komory Švýcarsko – Česká republika. V roce 2011 inicioval založení Ceny Arnošta Lustiga, kterou Česko-izraelská smíšená obchodní komora každoročně uděluje jednomu z žijících českých občanů, který se obdobným způsobem jako Arnošt Lustig příkladně zasloužil o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot, jakými jsou zejména odvaha a statečnost, lidskost a spravedlnost. V roce 2009 se svými společníky založil nadační fond BOHEMIAN HERITAGE FUND, který ze soukromých prostředků mecenášů podporuje mimořádné kulturní počiny. Hlavním cílem těchto projektů je podpora českého kulturního sebevědomí a prestiže České republiky ve světě.

Je držitelem medaile Za zásluhy o stát, rytířem francouzského Řádu umění a literatury a držitelem Ceny ministra kultury za přínos k rozvoji české kultury.

Téma prezentace: bude doplněno

English text will be added

Presentation theme: will be added