Ing. Klára Dostálová

ministryně pro místní rozvoj ČR

Text bude doplněn

Téma prezentace: bude doplněno

English text will be added

Presentation theme: will be added