doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

ministr průmyslu a obchodu ČR

Text bude doplněn

Téma prezentace: bude doplněno

English text will be added

Presentation theme: will be added