Ing. Jaroslav Ďuriš

generální ředitel WERO Energy, a.s.

Text bude doplněn

Téma prezentace: bude doplněno

English text will be added

Presentation theme: will be added