Ing. Jarmila Pokorná Jermanová

hejtmanka Středočeského kraje

Text bude doplněn

Téma prezentace: bude doplněno

English text will be added

Presentation theme: will be added