FUTURE CITY 2020 NOVINY VE SVĚTOVÉM FORMÁTU

Kontaktní osoba  pro informace, obsah, editorské články a inzerci v novinách

Arnošt Wagner, [email protected]mob.: 603 429 211 

Informační a reklamní materiál při příležitosti Konference 8. – 9. 9. 2020

Místo: Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, 110 00, Praha 1

Pořadatel: CCF CIIRC ČVUT

Ředitel: Michal Postránecký

Formát: 430 x 595 mm

Papír: novinový recyklovaný papír (70g)

Tisk: ofset / Knihárna: vkládané

Rozsah: celkem počet stran – 16 celobarevně

Náklad: 2500 ks

 

Složení redakce: Arnošt Wagner (šéfredaktor),  Michal Postránecký, Alena Krupauerová, Leoš Kopecký

Grafika: Renata Štípková

Inzertní oddělení: na základě mandátní smlouvy, odpovídající odměny za daný objem inzerce

Redakční rada v čele s ředitelem Konference: Michal Postránecký,

 

Inzerce

Ceník inzerce barevnosti 4/4 – na dotaz 

PR články

Ceník inzerce PR článků odpovídá ceníku inzerce (počet znaků je včetně mezer)

1/1 TS                                           15 500 znaků + 2 obr: 26 x 16 cm nebo 1 obr: 26 x 32 cm

1/2 TS                                                                                             8350 znaků + 1 větší obr.

1/3 TS                                                                                             6000 znaků + 1 větší obr.

1/4 TS                                                                                              5300 znaků + 1 větší obr.

    Vychází v září 2020

Redakční uzávěrka                                                             dd. mm. 2020

Dodání podkladů plošné inzerce                                         dd. mm. 2020

Podklady do tisku                                                                dd. mm. 2020

Expedice časopisu                                                              dd. mm. 2020