Gerard McNamara

CEO v Schuman Associates

Gerard McNamara založil společnost Schuman Associates v roce 1989 a jakožto generální ředitel řídí vývoj a růst firmy již více než 25 let. Jeho osobní přístup ke klientům spočívá v dosahování výjimečných výsledků překračujících jejich očekávání. Gerard přináší rozsáhlé zkušenosti s působením na nejvyšších úrovních EU. V průběhu let poskytoval poradenství globálním korporacím, obchodním sdružením, veřejným orgánům i nevládním organizacím.

Téma prezentace: bude doplněno

English text will be added

Presentation theme: will be added