H.E. Daniel Meron

velvyslanec Státu Izrael v České republice / Ambassador of the State of Israel in the Czech Republic

Velvyslanec Daniel Meron působil jako zástupce velvyslance na izraelských ambasádách na Kypru a v Norsku, na velvyslanectví ve Washingtonu byl zmocněncem pro kongresové záležitosti. Na MZV v Izraeli pracoval pro právní oddělení a později se stal poradcem prezidenta Ezera Weitzmana pro zahraničně politické záležitosti. Daniel Meron dále na MZV zastával funkci ředitele odboru pro lidská práva a humanitární záležitosti, později se stal koordinátorem pro udržitelný rozvoj a ředitelem odboru OSN a mezinárodních organizací.

Téma prezentace: bude doplněno

Ambassador Daniel Meron served previously as the Deputy Chief of Mission at the Embassies of Cyprus and Norway and was twice posted at the Embassy if Israel in Wahington, DC. He worked also on the MFA´s legal team and later became the Foreign Policy Advisor to the President of Israel Ezer Weitzman. J.E. Daniel Meron was also the Director of the Department of Human Rights and Humanitarian Affairs at the MFA and later on became the Coordinator for Sustainable Development at the MFA.

Presentation theme: will be added