!! PRVNÍ ČÍSLO NOVIN FUTURE CITY 2020 !!

 

V pátek 24. 4. 2020 bylo v rámci Centra Města Budoucnosti CIIRC ve spolupráci s časopisem Development News vydáno historicky první číslo novin FUTURE CITY 2020. První číslo vyšlo v digitální podobě ku příležitosti mezinárodní konference, kterou nebylo možné zrealizovat v původním termínu 23. a 24. dubna 2020. 

Máte-li zájem přispět do příštího čísla zajímavými informacemi o řešeních ve Vaší obci nebo městě, propagovat Vaší aplikaci, produkt, služby, nápady na resilientní řešení zaměřené na inovativní, ale udržitelnou budoucnost, kontaktujte nás na adrese [email protected].

 

Celé číslo k přečtení zde:

https://online.fliphtml5.com/avmme/tlxn/

 

!!  OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ TERMÍNU KONÁNÍ KONFERENCE !!

Vážení partneři, delegáti, hosté a všichni, kdo mají zájem o účast na akci FUTURE CITY 2020.

Po vyhodnocení situace způsobené šířením coronaviru COVID-19 nejen v České republice, ale i v Evropě a celém světě jsem se, po dohodě se svými partnery, rozhodl posunout konání celé akce na pozdější termín. Díky vstřícnému postoji  majitele Paláce Žofín a jeho týmu se nám podařilo najít nový termín, který je

8. a 9. září 2020.

Vzhledem k tomu, že akce je mezinárodní a očekáváme veliký podíl zahraničních hostů, mohlo by být pro mnohé z nich nemožné se akce zúčastnit díky současným omezením cestování a následky momentální situace.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na všechny v září v Paláci Žofín v plném zdraví a síle!

ing. arch. Michal Postránecký, CCF CIIRC

 

Dear partners, delegates and guests, and everyone interested in participating in the FUTURE CITY 2020 event.

After evaluating the situation caused by the spread of coronavirus COVID-19 not only in the Czech Republic but in Europe and around the world, I decided to postpone the event to a later date in agreement with my partners. Thanks to the helpful attitude of the owner of the Žofín Palace and his team, we were able to find a new date, which is

8th and 9th September 2020.

Since the event is international and we expect a large share of foreign guests, it could be impossible for many of them to attend the event due to the current travel restrictions and the consequences of the current situation.

Thank you for your understanding and we look forward to everyone in September in Žofín Palace in full health and strength!

Michal Postránecký, CCF CIIRC

FUTURE CITY 2020   

CONNECTED & RESILIENT

8. – 9. září 2020  Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, 110 00 Praha 1

Budujeme infrastrukturu 21. století – technologie pracující pro člověka! Inteligentní, vzájemně propojenou, bezpečnou a resilientní!

Hlavními tématy fóra konference budou propojené systémy měst a obcí všech velikostí, regionů a infrastruktury, která tato místa propojuje. Našim cílem je nacházet a sdílet bezpečná řešení založená na nových inovačních technologiích, optimalizovaných podle skutečných potřeb jejich uživatele.
Středem takovýchto řešení musí být, bez ohledu na stupeň jejich digitální inteligence, vždy člověk, který je užívá. Měly by fungovat v jeho prospěch a zároveň umožnit lidem podílet se na rozhodování o své budoucnosti v rámci svého nejbližšího okolí i celé komunity.
Cílem konference je zaměřit se na aktuální témata, která se dotýkají nejenom současné doby, ale směřují i do budoucnosti. Těmi budou, mimo jiné, oblast vodního hospodářství, energetiky a smart energy gridu, zpracování odpadů, Internet věcí (IoT), který by měl propojovat vše se vším, informačně komunikační technologie (ICT), technologie pro přenos, zpracování a ukládání dat, robotizace a autonomní systémy, ale i další oblasti, například z oboru průmyslu, zemědělství, zdravotnictví, finančnictví a podobně.
Na Konferenci přislíbili účast rovněž hosté a významní odborníci z Izraele, Ománu, Pákistánu, Vietnamu, Běloruska, Estonska, Kazachstánu, Uzbekistánu, Číny, Ruska, USA, Velké Británie, Srbska, Černé Hory, Polska, států Evropské Unie a další.

MÍSTA KONÁNÍ AKCE

Palác Žofín

Slovanský ostrov 226,
110 00, 
Praha 1

 

CIIRC ČVUT

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00, Praha 6

 

ART Restaurant Mánes

Masarykovo nábřeží 250/1,
110 00, Praha 1

 

POŘADATEL

SPOLUPOŘADATEL

       SPOLUPOŘADATEL

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

ministr průmyslu a obchodu ČR

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová

hejtmanka Středočeského kraje

Ing. Klára Dostálová

ministryně pro místní rozvoj ČR

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.

prezident Hospodářské komory ČR

H.E. Daniel Meron

velvyslanec státu Izrael v ČR

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

rektor ČVUT

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.

předseda správní rady Nadace ABF, architekt, urbanista

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc, FEng.

předseda TAČR

Mgr. Kamil Čermák

generální ředitel ČEZ ESCO, a.s.

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.

vědecký ředitel CIIRC ČVUT, vědec, podnikatel

Ing. arch. Michal Postránecký

urbanista, architekt, vedoucí Centra města budoucnosti CIIRC

Mgr. Radka Vladyková

výkonná  ředitelka SMOČR

Gerard McNamara

CEO v Schuman Associates

Stuart Cairns

Partner v Bird& Bird, LLP

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.,

egyptolog

Ing. Rút Bízková

institut pro politiku a společnost

JUDr. Tomáš Kraus

tajemník Federace židovských obcí v ČR

Rafal Kunazsyk

eurokreator

Ing. Jaroslav Ďuriš

generální ředitel WERO Energy, a.s.

JUDr. Pavel Smutný

prezident Česko-israelské smíšené obchodní komory

PARTNEŘI

Strategický municipalitní partner

Partneři

FOTOGALERIE KONFERENCE FUTURE CITY 2019