FUTURE CITY 2020   

CONNECTED & RESILIENT

!!! POZOR ZMĚNA TERMÍNU !!!

 

Po důkladném rozboru současné situace, zaviněné mnoha okolnostmi ve vztahu k celosvětové pandemické situaci, jsem se rozhodl, po domluvě s dalšími partnery, přesunout Konferenci Future City 2020 – Connected & Resilient! na termín

28. – 29. 4. 2021

V tomto termínu bude snad již možné bez omezení uspořádat dle původního plánu mezinárodní konferenci s veškerým doplňkovým programem, na kterou bude moci dorazit i většina pozvaných hostů. Online prezentace skutečně nemůže plnohodnotně nahradit osobní setkání v překrásných prostorách Paláce Žofín a jeho okolí. 

Vážíme si podpory všech sponzorů a dalších partnerů připravované akce. Nechceme snižovat kvalitu celé akce. Její výsledek musí odpovídat úsilí, které do přípravy této akce dáváme a naplnit očekávání všech, kdo se jí zúčastní.  

Vzhledem k této nové situaci začneme organizovat sérii menších akcí, o kterých Vás budeme brzy informovat. Ty budou reflektovat témata související s obsahem konference a doprovodných akcí.

Děkuji všem za pochopení výše popsané změny.

Těším se na další setkání a vzájemnou spolupráci.

Michal Postránecký, Center of City of the Future

Budujeme infrastrukturu 21. století – technologie pracující pro člověka! Inteligentní, vzájemně propojenou, bezpečnou a resilientní!

Hlavními tématy fóra konference budou propojené systémy měst a obcí všech velikostí, regionů a infrastruktury, která tato místa propojuje. Našim cílem je nacházet a sdílet bezpečná řešení založená na nových inovačních technologiích, optimalizovaných podle skutečných potřeb jejich uživatele.
Středem takovýchto řešení musí být, bez ohledu na stupeň jejich digitální inteligence, vždy člověk, který je užívá. Měly by fungovat v jeho prospěch a zároveň umožnit lidem podílet se na rozhodování o své budoucnosti v rámci svého nejbližšího okolí i celé komunity.
Cílem konference je zaměřit se na aktuální témata, která se dotýkají nejenom současné doby, ale směřují i do budoucnosti. Těmi budou, mimo jiné, oblast vodního hospodářství, energetiky a smart energy gridu, zpracování odpadů, Internet věcí (IoT), který by měl propojovat vše se vším, informačně komunikační technologie (ICT), technologie pro přenos, zpracování a ukládání dat, robotizace a autonomní systémy, ale i další oblasti, například z oboru průmyslu, zemědělství, zdravotnictví, finančnictví a podobně.

!! PRVNÍ ČÍSLO KONFERENČNÍCH NOVIN FUTURE CITY 2020 !!

 

V pátek 24. 4. 2020 bylo v rámci Centra Města Budoucnosti CIIRC ve spolupráci s časopisem Development News vydáno historicky první číslo novin FUTURE CITY 2020. První číslo vyšlo v digitální podobě ku příležitosti mezinárodní konference, kterou nebylo možné zrealizovat v původním termínu 23. a 24. dubna 2020. 

Máte-li zájem přispět do příštího čísla zajímavými informacemi o řešeních ve Vaší obci nebo městě, propagovat Vaší aplikaci, produkt, služby, nápady na resilientní řešení zaměřené na inovativní, ale udržitelnou budoucnost, kontaktujte nás na adrese [email protected].

 

Celé číslo k přečtení zde:

https://online.fliphtml5.com/avmme/tlxn/

 

POŘADATEL

SPOLUPOŘADATEL

       SPOLUPOŘADATEL

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

ministr průmyslu a obchodu ČR

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová

hejtmanka Středočeského kraje

Ing. Klára Dostálová

ministryně pro místní rozvoj ČR

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.

vědecký ředitel CIIRC ČVUT, vědec, podnikatel

H.E. Daniel Meron

velvyslanec státu Izrael v ČR

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

rektor ČVUT

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.

předseda správní rady Nadace ABF, architekt, urbanista

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc, FEng.

předseda TAČR

Mgr. Kamil Čermák

generální ředitel ČEZ ESCO, a.s.

Ing. arch. Michal Postránecký

urbanista, architekt, vedoucí Centra města budoucnosti CIIRC

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.,

egyptolog

Mgr. Radka Vladyková

výkonná  ředitelka SMOČR

Gerard McNamara

CEO v Schuman Associates

Stuart Cairns

Partner v Bird& Bird, LLP

Ing. Rút Bízková

institut pro politiku a společnost

JUDr. Pavel Smutný

prezident Česko-israelské smíšené obchodní komory

JUDr. Tomáš Kraus

tajemník Federace židovských obcí v ČR

Rafal Kunazsyk

eurokreator

Ing. Jaroslav Ďuriš

generální ředitel WERO Energy, a.s.

PARTNEŘI

Strategický municipalitní partner

Partneři

ZÁŠTITY

FOTOGALERIE KONFERENCE FUTURE CITY 2019