FUTURE CITY 2020   CONNECTED & RESILIENT

22. – 23. dubna 2020  Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, 110 00 Praha 1

Budujeme infrastrukturu 21. století – technologie pracující pro člověka! Inteligentní, vzájemně propojenou, bezpečnou a resilientní!

Hlavními tématy fóra konference budou propojené systémy měst a obcí všech velikostí, regionů a infrastruktury, která tato místa propojuje. Našim cílem je nacházet a sdílet bezpečná řešení založená na nových inovačních technologiích, optimalizovaných podle skutečných potřeb jejich uživatele.
Středem takovýchto řešení musí být, bez ohledu na stupeň jejich digitální inteligence, vždy člověk, který je užívá. Měly by fungovat v jeho prospěch a zároveň umožnit lidem podílet se na rozhodování o své budoucnosti v rámci svého nejbližšího okolí i celé komunity.
Cílem konference je zaměřit se na aktuální témata, která se dotýkají nejenom současné doby, ale směřují i do budoucnosti. Těmi budou, mimo jiné, oblast vodního hospodářství, energetiky a smart energy gridu, zpracování odpadů, Internet věcí (IoT), který by měl propojovat vše se vším, informačně komunikační technologie (ICT), technologie pro přenos, zpracování a ukládání dat, robotizace a autonomní systémy, ale i další oblasti, například z oboru průmyslu, zemědělství, zdravotnictví, finančnictví a podobně.
Na Konferenci přislíbili účast rovněž hosté a významní odborníci z Izraele, Ománu, Pákistánu, Vietnamu, Běloruska, Estonska, Kazachstánu, Uzbekistánu, Číny, Ruska, USA, Velké Británie, Srbska, Černé Hory, Polska, států Evropské Unie a další.

MÍSTA KONÁNÍ AKCE

Palác Žofín

Slovanský ostrov 226,
110 00, 
Praha 1

Akce se koná primárně ve všech částech architektonicky atraktivního objektu paláce Žofín. 

CIIRC ČVUT

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00, Praha 6

Workshop a prezentace CCF se konají  v  konferenční místnosti Penthouse CIIRC, v 10.patře

ART Restaurant Mánes

Masarykovo nábřeží 250/1,
110 00, Praha 1

VIP večeře pro pozvané hosty je plánována v Art Restaurant Mánes

POŘADATEL

Spolupořadatelé

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. arch. Michal Postránecký

architekt, urbanista, vedoucí Centra města budoucnosti CIIRC

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.

vědecký ředitel CIIRC ČVUT, vědec, podnikatel

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

rektor ČVUT

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.

předseda TAČR

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová

hejtmanka Středočeského kraje

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.

prezident Hospodářské komory ČR

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

ministr MPO ČR

Mgr. Kamil Čermák

generální ředitel ČEZ ESCO, a.s.

J.E. Daniel Meron

velvyslanec Státu Izrael v ČR

JUDr. Tomáš Kraus

tajemník Federace židovských obcí v ČR

Ing. Rút Bízková

Institut pro politiku a společnost

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.,

egyptolog

Gerard McNamara

CEO v Schuman Associates

Stuart Cairns

Partner v Bird& Bird, LLP

Rafal Kunaszyk

eurokreator

Ing. Jaroslav Ďuriš

generální ředitel WERO Energy, a.s.

PARTNEŘI

Strategický municipalitní partner

Partneři

FOTOGALERIE KONFERENCE FUTURE CITY 2019